http://www.fubilian.com/xinwen/shizhengxinwen/2019/0331/13975.html http://www.fanaher.com/xinwen/shehuixinwen/2019/0421/24437.html http://www.fanaher.com/xinwen/shehuixinwen/2019/0421/24436.html http://www.fanaher.com/xinwen/shehuixinwen/2019/0421/24435.html http://www.fanaher.com/xinwen/shehuixinwen/2019/0421/24434.html http://www.fanaher.com/xinwen/shehuixinwen/2019/0421/24433.html http://www.fanaher.com/xinwen/shehuixinwen/2019/0421/24432.html http://www.fanaher.com/xinwen/shehuixinwen/2019/0421/24431.html http://www.fanaher.com/xinwen/shehuixinwen/2019/0421/24430.html http://www.fanaher.com/xinwen/shehuixinwen/2019/0421/24429.html http://www.fanaher.com/xinwen/shehuixinwen/2019/0421/24428.html http://www.fanaher.com/xinwen/shehuixinwen/2019/0421/24427.html http://www.fanaher.com/xinwen/shehuixinwen/2019/0421/24426.html http://www.fanaher.com/xinwen/shehuixinwen/2019/0421/24425.html http://www.fanaher.com/xinwen/shehuixinwen/2019/0421/24424.html
当前位置:首页 > 娱乐 > 正文

比伯海莉结婚139天后将离婚?发言人出面辟谣

时间:2019-06-14 23:22:07   来源:网络  

新浪娱乐讯 据外媒,近日有八卦杂志爆料贾斯汀·比伯和海莉·鲍德温会在139天后离婚,报道称贾斯汀·比伯与前女友赛琳娜·戈麦斯的秘密会面被“逮个正着”。然而,《八卦警察》却揭穿了这一报道,这一切都不是真的。

该杂志引用一位匿名“消息人士”的话说,比伯和鲍德温正在“离婚”。这位无法追踪的线人声称,他们两人都“意识到自己过早地结婚了,这是行不通的。”消息人士”还透露称比伯在和鲍德温结婚前,曾与分分合合的女友戈麦斯“秘密见面”,“海莉脸色铁青,最终决定退出婚姻。”还透露了所谓秘密见面的细节,“共同朋友的家里”进行的,“两人都很激动”。

比伯的发言人明确地通过《八卦警察》回应称该杂志关于这对比伯海莉离婚以及比伯与赛琳娜秘密会面的报道“完全是无稽之谈”。两人在一起很幸福,并对婚姻做出了承诺。

上一篇:累计播放量达60亿!2018明星制片人微计划圆满收官

下一篇:甄子丹为辱华品牌走秀:已终止合作 对此表示歉意

  友情链接